Hi Guys! สวัสดีค่ะ

อย่างที่เราทราบกันดีว่ากฏระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษนั้นมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่เกือบทุกปี และโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษที่ขึ้นชื่อว่าแอบโหด รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นๆ ในทุกปีอีกด้วย

วันนี้เราเลยจะมาขอแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคร่าวๆ กรณีการขอวีซ่าในกลุ่ม Settlement visa (วีซ่าประเภทพำนักถาวร) อันได้แก่ วีซ่าคู่หมั้น (Settlement-Fiance ผู้ที่จะไปจดทะเบียนสมรสในประเทศอังกฤษ) และวีซ่าติดตามคู่สมรส (Settlement-Spouse ผู้ที่จดทะเบียนสมรสแล้ว) โดยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสรุปเป็นตาราง ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ที่มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 6 เมษายน 2560) และค่าใช้จ่าย/เอกสารหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลามาตรฐานทั่วไปในการพิจารณาวีซ่ากลุ่ม Settlement visa เผื่อเป็นไอเดียคร่าวๆ สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังวางแผนที่จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนี้อยู่ ดังนี้นะคะ

Sattlement Visa Fees approximately (for non EEA partner/spouse)

visafeesApr17E(2)
Settlement Visa Fee 2017-2018

*ดูสถาบันทดสอบภาษาที่ UKVI ยอมรับปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 6 เมษายน 2561 (List of tests and test centres approved by UKVI updated 06 April 2018)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/698174/2018-04-06_-_Approved_Secure_English_Language_Tests_and_Test_Centres_.pdf

  • Visit visa วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนครอบครัวไม่ใช่ Settlement visa ดังนั้นผู้ขอวีซ่าต้องไม่มีเจตนาที่จะไปพำนักถาวร หรืออยู่นานกว่าที่ขอ/ได้รับอนุญาต
  • Leave to remain (FLR) การต่อวีซ่าติดตามคู่สมรส บางท่านอาจใช้คำว่าต่อวีซ่ารอบที่สอง
  • ค่าใช้จ่าย/เอกสารหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการทั้งงบประมาณและระยะเวลาพอสมควร อีกทั้งยังต้องไปดำเนินการกับหน่วยงานหรือสถาบันที่  UKVI หรือ Home Office’s ยอมรับหรือกำหนดเท่านั้น ซึ่งผู้ขอฯ ควรศึกษารายละเอียดและเตรียมการให้ดี
  • อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกอื่นๆ อีกเช่น ค่าแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือค่ารับรองเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า รวมทั้งค่าเดินทางกรณีอยู่ต่างจังหวัด เป็นต้น
  • นอกจากเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายฯ ที่ต้องจัดเตรียมแล้ว ผู้ขอฯ จำเป็นต้องศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์สำคัญอื่นๆ ที่ Home Office’s ใช้ประกอบการพิจารณาให้วีซ่าอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เกณฑ์รายได้ของคู่สมรส เช่น กรณีเป็นพนักงานบริษัท(รับเงินเดือน) ต้องมีรายได้ก่อนหักภาษีและ NI อย่างน้อย £18,600 ต่อปี เป็นต้น
  • ดูตัวอย่าง การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสประเทศอังกฤษ  https://alittledesk.wordpress.com/2018/04/25/settlement-visa-guide-2018/

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ดำเนินการจากประเทศไทยจะแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเป็น USD https://visa-fees.homeoffice.gov.uk/y/thailand/usd/settlement/all
  • สามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับลูกติดหรือญาติของผู้ขอวีซ่ากลุ่ม Settlement หรือ ค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Premium Services) ได้ที่ >>

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607212/Fees_table_April_2017.pdf

  • แหล่งอ้างอิงข้อมูล ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ >>

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration

http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/how_to_apply.html

ผิด ตก ยกเว้น ขออภัยนะคะ

Advertisements